En ny bydel i København

 

Valby Maskinfabrik er en helt ny bydel i København. På grunden, hvor FL Schmidt tidligere havde en stor del af sine aktiviteter, opføres nu moderne boliger og erhverv. bgb a.s. har i fagentreprise udført tømrer­ og snedkerarbejdet på en lang række af de allerede opførte boligerkarréer på fire til seks etager, og er fortsat engageret i udviklingen af området.


Aktuelt er bgb a.s. entreret til udførelse af tømrer­ og snedkerentrepriserne på boligerne ved Gammel Køge Landevej. Her varetager bgb a.s. udførelse af tagkonstruktioner, opbygninger af lette facader med facadebeklædning, montering af alle udvendige vindues­ og dørpartier, indvendige lette skillevægge, loftsarbejder og indvendigt tømrer­ og snedkerarbejde.

 En speciel opgave er især tagkonstruktionerne og facadeopbygninger på de to ejendomme ved Gammel Køge Landevej, der betegnes GKL3 og GKL4. Tag opbygningerne på de to ejendomme udføres i 45 graders taghældninger, og samtidig vendes og drejes tagkonstruktionen fra sektion til sektion, således at ejendommen fremstår som et byggeri med en kombination af gavlhuse og trempelhuse.

 


På ejendommenes penthouseboliger bliver facaderne og en del af tagfladerne udført i et stålskellet, der indvendigt beklædes med gipsplader og udvendigt med vindskærm og en brandimprægneret træbeklædning. Til sidst beklædes konstruktionen med zink.


To ejendomme ved Gammel Køge Landevej, GKL1 og GKL2, opføres med lette tag­ og facadeopbygninger, samt kvistopbygninger, men de beklædes i stedet med anodiseret aluminium. De zinkbeklædte overflader udføres i blikkenslagerentreprisen, mens det anodiserede aluminium på GKL1 og GKL2 både leveres og monteres af bgb a.s.