En ny bydel i København

 

Valby Maskinfabrik er en af Københavns nye bydele med boliger og erhverv, som opføres på FL Schmidts gamle grund mellem Gammel Køge Landevej, Vigerslev Allé og S-togsbanen. Hele området forventes at være færdigbygget primo 2020, hvorefter denne helt nye bydel omfatter cirka 1200 boliger, samt cirka 1500 arbejdspladser.

 

bgb a.s. har i fagentreprise udført tømrer­- og snedkerarbejdet på en lang række af de allerede opførte boligerkarréer på fire til seks etager, og er fortsat engageret i udviklingen af området.

 

Aktuelt har bgb a.s. indgået aftale om udførelse af tømrer- og snedkerentrepriserne på boligerne ved Gammel Køge Landevej, GKL-projekterne. Det er et større boligkompleks med fire ejendomme med i alt 415 lejligheder, der bygges ovenpå en fælles p-kælder.

 

bgb a.s. varetager udførelsen af tagkonstruktioner, opbygninger af lette facader med facadebeklædning, montering af alle udvendige vindues- og dørpartier, indvendige lette skillevægge, loftsarbejder samt indvendigt tømrer- og snedkerarbejde.

 En udfordrende tagkonstruktion

 

En speciel opgave har især været tagkonstruktionerne og facadeopbygninger på de to ejendomme Montagehuset og Gearhuset. Tagopbygningerne på de to ejendomme udføres i 45 graders tagopbygninger og samtidig vendes og drejes tagkonstruktionerne fra sektion til sektion, således at ejendommene fremstår som et byggeri, med en kombination af gavlhuse og trempelhuse.

 

På ejendommenes penthouseboliger er facaderne og en del af tagfladerne udført i lette opbygninger, hvor et stålskellet, der indvendigt er beklædt med gipsplader og udvendigt med vindskærm og en brandimprægneret træbeklædning, efterfølgende beklædes med zink.

 

To ejendomme ved Gammel Køge Landevej, Tandhjulet og Kranhuset, opføres med lette tag- og facadeopbygninger, samt kvistopbygninger. Disse facader og kviste beklædes i anodiseret aluminium, der både leveres og monteres af bgb a.s.

 

Vi er også engageret på VA-projekterne ved Vigerslev Allé med omkring 300 lejligheder. I sommeren 2018 er vi i fuld gang med at montere vinduer og facadepartier i Alléhuset, en karrébebyggelse, hvor der skal opføres 139 boliger, samt cirka 4300 kvadratmeter erhverv og parkeringskælder. Desuden udfører vi lette facader på ejendommens øverste etage.