Modernisering af kontorejendom

 

Den store erhvervsejendom på Klausdalsbrovej 601, som blandt andet rummer Tryg Forsikring, gennemgår en trinvis modernisering. I 2018-2019 har bgb a.s. en bygningsentreprise på renoveringen af en række af bygningerne i kontorkomplekset, nemlig bygningerne 2, 4, 3 og 6. bgb a.s. udfører og styrer følgende entrepriser: Nedrivning, maler, gulve, lofter, vægge, køkkener, glasvægge, samt drift af byggepladsen og slutrengøring.

 

Stort set alt indvendigt i bygningen tages ud og bygges op igen. Traditionelle cellekontorer bygges om til storrumskontorer med enkelte møderum, kopirum, med mere. Der benyttes bgb design glasvægge og skabes lyse, moderne arbejdspladser til lejernes mange medarbejdere.

 

I bygning 3 ryddes hele atriumgården, og bgb a.s. opfører en ny overdækning i glas og stål, samt nye indvendige stål/betonetagedæk. Flere elementer genbruges af hensyn til bygningens arkitektur. 

 

Der opføres en overdækning i glas og stål over den eksisterende atriumgård i bygning 3

Mange bygningsdele bevares i renoveringen

Bygningen, som er opført i 1989, er blandt andet opført med ganske specielle lofter som bevares i denne modernisering. De specialdesignede loftsplader demonteres, så installationerne kan udskiftes, og efterfølgende genmonteres de oprindelige systemloftsplader.

 

Det samme gælder radiatorskjulere, og også specielle dørgreb genbruges og monteres på nye dørblade overalt i ejendommen.

 

Projektet er indledt med renovering af bygning 3 og 6, mens lejernes medarbejdere har kunnet arbejde i bygning 2 og 4. Bygning 6 er afleveret i november 2018, og medarbejderne kan nu rykke sammen i bygningens nye kontorer, mens renoveringen af bygning 2, 3 og 4 fortsætter. Ombygningen forventes færdig i efteråret 2019.